Celebrada l’Assemblea General Ordinària 2018

 

El dijous 25 de gener vam celebrar l’Assemblea General Ordinària d’associats d’enguany, en la que es van tractar tots i cada un dels punts de l’ordre del dia establert.

 

Els càrrecs de la Junta, amb la col·laboració del nostre gerent, van exposar els punts a tractar:

Es van presentar i aprovar les actes de l’anterior assemblea, la memòria d’activitats realitzades durant el 2017 i el resultat econòmic de l’exercici.

També es va fer la presentació del programa d’activitats i del pressupost econòmic per aquest 2018 i que també van ser validats per l’assemblea.

L’assemblea va ratificar el nomenament del nou tresorer, en Sergi Riau Urbano.

Es va exposar l’aprovació del nou Estatut d’Aedipe, i en virtud d’aquest es va presentar el Conveni d’Adhesió signat per l’Associació i l’Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (Aedipe) pel que es regirà la vinculació entre ambdues associacions, que també va ser ratificat per l’assemblea.

Finalment es van proposar i aprovar les quotes per aquest any, que no patiran cap increment, mantenint-se els valors dels últims dos anys.

L’assamblea va finalitzar amb un torn de precs i preguntes.

 

Durant la primera setmana de febrer s’iniciarà el procediment de cobrament de les quotes d’aquest any, i per aquest motiu creiem que és molt important tenir les dades ben actualitzades.

Si creus que has canviat alguna dada de facturació, vols constatar que tenim les dades correctes o ens vols enviar un número de compte per domiciliar el pagament envia un correu a administracio@aedipecatalunya.com indicant la modificació a tenir en compte.

 

Compartir a:
FacebookTwitterLinkedInGoogle GmailOutlook.comGoogle+MeneamePrintFriendly