Aula Virtual Plans d’igualtat i integració de la perspectiva de gènere a les empreses. 07/06/2021

Aula Virtual Plans d’igualtat i integració de la perspectiva de gènere a les empreses. 07/06/2021

 

Aedipe Catalunya, amb la col·laboració de Grant Thornton, organitza una nova formació online per conèixer les novetats en matèria d’igualtat i la integració de la perspectiva de gènere a les empreses.

 

Avancem en igualtat. Els Reials Decrets Llei (RD 901/2020 i 902/2020) publicats a l’octubre de 2020, han desenvolupat un nou marc normatiu que avança en la defensa de la igualtat laboral entre homes i dones, introduint noves obligacions per a les empreses.

Addicionalment, cal destacar la rellevància de el paper de la dona en l’empresa i en la societat, sent necessària la implantació transversal de la perspectiva de gènere en les organitzacions, el que en definitiva suposa un nou pas cap a la igualtat real.

En aquesta formació coneixerem les novetats en matèria d’igualtat i com incorporar elements de no discriminació entre dones i homes, a través de la implantació de la perspectiva de gènere a les empreses.

 

 

 

Dates i horaris:
Dilluns, 7 de juny de 9.00 a 11.15 h
Dimarts, 8 de juny de 9.00 a 11.15 h.

Format: online

Hores lectives: 4 hores
Grup amb places limitades

Programa: descárgate el programa en pdf

 

 

 

 A qui va dirigit

 

Exclusivament a professionals de les àrees de recursos humans, RR.LL. i responsables d’igualtat de les empreses.

 Objetius

 

• Explicar les novetats i les noves obligacions existents en matèria de plans d’igualtat.
• Formar sobre la incorporació a les organitzacions d’elements relacionats amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
• Formar sobre la implantació transversal de la perspectiva de gènere en les organitzacions.
• Formar per establir polítiques de RRHH i corporatives amb perspectiva de gènere.
• Conèixer exemples de bones pràctiques en les empreses.

 Metodologia

 

Les sessions abordaran el marc legal des d’un enfocament teòric i la implantació de la perspectiva de gènere des d’un enfocament teoricopràctic, incloent l’elaboració i resolució d’un cas pràctic.

 Programa

 

Dilluns, 7 de juny de 2021

Plans d’Igualtat

1. Introducció: la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en les organitzacions – Marc normatiu i contextualització de les modificacions i noves obligacions vigents. Especial referència als Reials Decrets 901 i 902/2020, de 13 d’octubre.

2. Compromís empresarial amb la igualtat de tracte i d’oportunitats.

3. Organitzacions obligades a implantar mesures en matèria d’igualtat i contingut, en cada cas, de les obligacions exigibles.

4. Principals objectius dels Plans d’Igualtat i dels nous instruments d’igualtat retributiva (registre retributiu i auditoria salarial).

5. Plans d’Igualtat: superació de compliment merament ‘formal’.
– Rellevància de la negociació col·lectiva en l’elaboració dels Plans d’Igualtat.
– Comissió d’Igualtat: constitució, competències, funcionament i formació.
– Contingut mínim i finalitat dels Plans d’Igualtat.
– Àmbit personal, territorial i temporal dels Plans d’Igualtat.
– Diagnòstic previ per a l’elaboració dels Plans d’Igualtat: negociació, recollida de dades, informació quantitativa i qualitativa i elaboració de l’informe de diagnòstic.
– Definició d’objectius i mesures ‘SMART’.
– Disseny, negociació i implantació dels Plans d’Igualtat i indicadors de la seva avaluació i seguiment.
– Adaptacions i modificacions als Plans d’Igualtat durant la seva vigència.
– Registre dels Plans d’Igualtat.
– Difusió dels Plans d’Igualtat a les organitzacions.

6. Establiment de condicions de treball igualitàries i amb perspectiva de gènere, congruents amb l’informe de diagnòstic.

7. Foment de la corresponsabilitat i establiment de mesures que facilitin la conciliació laboral, personal i familiar com a mesures òptimes en matèria d’igualtat.

8. Bretxa salarial: concepte
– Definició de paràmetres i extracció de dades.
– Iniciatives per reduir / combatre la bretxa salarial de gènere.

9. Bones pràctiques en les empreses: exemples

Dimarts, 8 de juny de 2021

Implantació transversal de la perspectiva de gènere en les organitzacions i bones pràctiques

1. La igualtat de tracte i oportunitats com a part de la RSC.

2. Incorporació de la perspectiva de gènere, de manera transversal, en totes les àrees de les organitzacions, amb especial èmfasi en les àrees de Persones – HR.

3. Ús neutral de el llenguatge, a nivell extern i intern: Llenguatge i gènere, identificació de llenguatge sexista, llenguatge inclusiu i alternatives no sexistes.

4. Establiment de polítiques de HR amb perspectiva de gènere.
– Codi de conducta.
– Polítiques de contractació i processos de selecció.
– Definició neutral de llocs de treball.
– “Onboarding” i entrevistes de sortida.
– Sistemes d’avaluació de rendiment i acompliment: KPIs neutres i objectius.
– Reincorporació a la feina després de la maternitat i altres situacions anàlogues.

5. Elaboració de polítiques corporatives amb perspectiva de gènere.
– Temps de treball.
– Classificació professional.
– Formació
– Sistemes retributius.
– Sistemes d’avaluació i rendiment.
– Conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

6. Enquestes de clima laboral i satisfacció amb perspectiva de gènere.

7. PRL amb perspectiva de gènere.

8. Definició d’assetjament laboral, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe: definició, prevenció i abordatge amb garanties (especialment, en relació amb el procediment i canal de denúncia i investigació intern, els seus principis rectors i fases).

9. Discriminació directa i indirecta entre dones i homes en les organitzacions: definició, detecció i abordatge.

 

 Resultats esperats

 

• Coneixement de la nova normativa en matèria d’igualtat.
• Facilitar la integració transversal de la perspectiva de gènere en les organitzacions.
• Sensibilitzar sobre compromís de les empreses amb la no discriminació i igualtat entre dones i homes.

 

 Documentació per l’alumne

 

A l’acabar la formació s’enviarà el material utilitzat en les sessions i el cas pràctic resolt.

 

 Expertes

 

 

Aurora Sanz

Sòcia departament laboral en Grant Thornton

Aurora es va incorporar com Sòcia de la signatura Grant Thornton en l’any 2014, per desenvolupar l’àrea de Dret Laboral a Espanya des de les oficines de Barcelona. A més, té més de 20 anys d’experiència en el món de el dret, exercint com a advocada laboralista i oferint assessorament en l’àrea de recursos humans en les Companyies.

Durant aquest període, Aurora ha assessorat grans i mitjanes empreses -nacionals i multinacionals-, en diversos sectors: automoció, farmacèutic, gran consum, hostaleria i turisme, telecomunicacions, portuari, contact center, tèxtil i retail, entre d’altres sectors.

Aurora compta amb un profund coneixement tècnic de dret laboral i de la seguretat social, i impulsa el progrés i l’expansió de la igualtat d’oportunitats i de gènere en les organitzacions i institucions mitjançant la implementació i avaluació d’actuacions i polítiques encaminades a la consecució de la igualtat d’oportunitats i de tracte entre homes i dones, tant en l’àmbit públic com en el privat, especialitzant per a tal fi, com a Agent d’igualtat en l’any 2019.

 

 


 

 

 

María Rovira

Advocada laboralista en Grant Thornton

Maria compta amb una àmplia trajectòria professional, durant la qual ha proporcionat assessorament a empreses nacionals i multinacionals en matèria jurídic-laboral, proporcionant assistència i defensa jurídica davant la jurisdicció social i contenciosa administrativa.

La seva especialització se centra en l’assessorament jurídic-laboral en matèria d’acomiadaments individuals i col·lectius, “restructuring”, negociació col·lectiva, auditoria laboral, PRL, i RR.HH.

L’any 2019, Maria va obtenir el certificat d’Agent d’Igualtat, i compta amb dilatada experiència en matèria d’assessorament, elaboració i implantació de plans d’igualtat. Igualment, Maria resol consultes de manera recurrent matèria d’igualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral, per donar suport de forma integral, el disseny i l’elaboració de plans i mesures d’igualtat en empreses i altres tipus d’entitats.

 

 


 

 

 

Nuria Pons

Advocada laboralista en Grant Thornton

Núria compta amb una àmplia experiència professional, assessorant a grans i mitjanes empreses en matèria laboral i de RRHH

Núria, està especialitzada en assessorament en matèria d’igualtat, i compta formació especialitzada en investigació de casos d’assetjament sexual i laboral i en comunicació no sexista.

 

 Inscripció

 

 

 

Places limitades. La reserva de plaça es realitzarà per estricte ordre de recepció completa de la documentació requerida.

La quota d’Inscripció és de:

  • Asociados……………………….. 140 € + 21% IVA
  • No Asociados…………………… 195 € + 21% IVA

 

 

Compartir a:

Deixar comentari

*