Ampliat el termini de presentació de sol·licituds al Premi Ignasi Fina de Salut Laboral 2018

Ampliat el termini de presentació de sol·licituds al Premi Ignasi Fina de Salut Laboral 2018

 

L’Ajuntament de Barcelona ha decidit ampliar el termini de presentació de sol·licituds per participar en el Premi Ignasi Fina fins al 12 de juliol d’enguany.

 

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el Consell Assessor de Salut Laboral, convoca el Premi Ignasi Fina de Salut Laboral per tal de promoure i reconèixer les bones pràctiques i les accions preventives de les empreses i/o institucions per millorar la salut de les persones en relació a les seves condicions de treball.

L’objectiu d’aquest premi és contribuir al coneixement i fer visible les millors experiències d’actuació en la prevenció de riscos i en la promoció de la salut dins d’una empresa o activitat laboral. És per això que a través del Premi Ignasi Fina de Salut Laboral es valoraran les empreses, institucions, equips o persones jurídiques que hagin implantat nous sistemes, accions o mesures de prevenció i/o promoció de la salut, sempre i quan compleixin els requisits següents:

– Que, com a valor afegit a l’estricte compliment de la normativa de prevenció aplicable en el seu cas, aportin les solucions, mesures o iniciatives innovadores en relació amb la millora de les condicions de treball amb accions que redueixin els factors de risc i els problemes de salut.
– Que aquestes iniciatives hagin demostrat la seva eficàcia en la millora de les condicions de treball mitjançant metodologies i/o indicadors que hagin estat contrastats.
– Que els projectes, tot i que estiguin en fase d’implementació o desenvolupament, presentin resultats d’avaluació parcials.
– Que dites experiències siguin transferibles, de tal forma que puguin ser extrapolades, repetides o aplicades en alguna forma a d’altres empreses i/o institucions.
– Que dites iniciatives suposin la integració efectiva i estable de la prevenció de riscos laborals dins l’organització i el funcionament de l’empresa i/o institució.
– Que les empreses i/o institucions no hagin estat sancionades mitjançant resolució administrativa, en els dos anys anteriors a la convocatòria per la comissió d’infraccions greus o molt greus en matèria de seguretat i salut laboral.

Podrà concórrer a la present convocatòria qualsevol professional, treballador/a, equip de treball, col·lectiu, servei, institució i/o empresa que hagi promogut i desenvolupat una millora en matèria preventiva o de salut laboral en una empresa o activitat laboral amb independència de la seva activitat i sector. El projecte presentat estarà implantat a la ciutat de Barcelona.

Aquestes accions de millora podran referir-se a les àrees de gestió de la prevenció, la seguretat, la higiene, l’ergonomia, la psico-sociologia, la promoció de la salut, la medicina preventiva o la protecció de la salut i es tindrà en consideració que hagin estat desenvolupades i implementades, parcial o totalment.

No podran concórrer projectes que prèviament hagin estat dotats econòmicament per un premi atorgat per l’Ajuntament de Barcelona.

La presentació de candidatures podrà realitzar-se pels mateixos aspirants o a través de la persona o entitat que acrediti el degut consentiment d’aquells.

Pots consultar tota la documentació, bases i convocatòria clicant aquí.

 

Compartir a:
FacebookTwitterLinkedInGoogle GmailOutlook.comGoogle+MeneamePrintFriendly

Deixar comentari

*

Empresas Asociadas Aedipe Catalunya
Banner Nos hacemos de Aedipe Catalunya
Informació Aedipe Catalunya