Sense cap mena de dubte, les empreses que estan organitzades en diferents departaments i en les que diferents professionals treballen dedicats a la direcció i gestió de persones, tenen en la vinculació a Aedipe Catalunya com a Empresa Associada la millor opció per poder aprofitar al màxim els avantatges de pertànyer a la nostra associació.

 

Com ja saps, som una associació privada i independent amb més de 50 anys d’història, treballem per mantenir-nos en permanent actualització per avançar-nos i donar resposta als canvis continuats que es produeixen en el nostre entorn.

Per col·laborar en la millora de l’exercici de la professió, prestem serveis de valor afegit als nostres associats, facilitem la creació d’una xarxa de professionals i difonem coneixement sobre les funcions de Recursos Humans i Direcció de Persones en les organitzacions.

Per això, des de l’Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans oferim als nostres associats actes presencials (jornades i seminaris formatius) en els quals compartir coneixements i fomentar la innovació i l’avenç en la professió, així com espais de networking on contactar i relacionar-nos amb professionals del sector.

Els nostres associats formen part d’una important xarxa de professionals especialitzats en la gestió i direcció de persones.

Les dues vies per formar-ne part son la vinculació com a associat particular o com a Empresa Associada. L’associat particular paga una quota anual de 175€, i per ser Empresa Associada, i obtenir molts més avantatges, la quota anual és de 600€ per a qualsevol professional que formi part de la direcció de persones de l’empresa.

  

 

Quins són aquests avantatges?
Avantatges addicionals per a Empreses Associades:


 • 3 profesionales de la empresa son designados como asociados y disfrutan directamente de todos los beneficios de éstos.
 • Precios reducidos para otros profesionales de la empresa que esta quiera designar como asociados.
 • Una invitación de acceso exclusivo para cada acto reservado y de pequeño formato organizado por Aedipe Catalunya: Observatorio de Recursos Humanos, desayunos de trabajo, etc.
 • Asistencia gratuita y preferente de cualquier profesional de RH de la empresa en las jornadas organizadas por Aedipe Catalunya (previa inscripción con aforo disponible).
 • Asistencia gratuita y preferente de cualquier profesional de RH de la empresa en Foro Aedipe Catalunya (previa inscripción con aforo disponible).
 • Descuento de asociado e inscripción preferentes para cualquier profesional de la empresa en los eventos de pago de Aedipe y de Aedipe Catalunya: Congreso Aedipe, seminarios Aedipe Catalunya, etc.
 • Visibilidad como empresa asociada en la web de Aedipe Catalunya.
 • Descuentos en el alquiler de la sala de reuniones del centro de negocios donde tiene su sede Aedipe Catalunya.
 • Publicación gratuita de ofertas laborales para cubrir vacantes en la DRH de la empresa.
 • Prioridad en la publicación de artículos o entrevistas en la web de Aedipe Catalunya y/o en la revista de Aedipe.
 • Avantatges particulars de cada associat designat d’una Empresa Associada
  Principals avantatges de l’associat particular:


 • Asistencia garantizada en el Foro Aedipe Catalunya que organizamos anualmente en Barcelona.
 • Asistencia gratuita y preferente a todas las jornadas que organizamos.
 • Acceso gratuito y preferente a los HR Experience.
 • Asistencia exclusiva a La Trobada Anual de Asociados.
 • Condiciones exclusivas de inscripción al Congreso Internacional Aedipe.
 • Condiciones exclusivas de inscripción a cursos y seminarios formativos que organizamos.
 • Condiciones especiales de acceso a determinados congresos, jornadas y formaciones organizados por entidades colaboradoras.
 • Posibilidad de participar, en las diferentes fases, en estudios sectoriales.
 • Acceso a espacios de networking que organizamos.
 • Posibilidad de proponer a la empresa propia como anfitriona de un HR Experience.
 • Acceso a los apartados e informaciones específicos del área privada de nuestra web.
 • Recepción prioritaria de ofertas laborales de Recursos Humanos.
 • Suscripción a la Revista Dirigir Personas.
 • Recepción del boletín mensual Et Posem al Dia.
 • Recepción anual de un libro de RR.HH. en formato digital.
 • Recepción del boletín Informar Personas.
 • Clipping de prensa (3 veces por semana) sobre noticias de Recrsos Humanos.
 • Acceso a los servicios de Aedipe a través de su aplicación móvil.
 • Beneficiarse de las ofertas y descuentos del Club Aedipe.
 • Servicio de Mentoring ante una nueva incorporación laboral.
 • Servicio de Mentoring para el diseño de la carrera profesional.
 • Servicio gratuito de outplacement (Consultar condiciones).
 • Posibilidad de que el pago de las cuotas vaya a cargo particular o de la empresa para la que se esté trabajando.
 • Asistir con derecho a voto en las Asambleas ordinarias y extraordinarias que se convoquen.
 • Posibilidad de participar activamente en las comisiones de trabajo creadas por Aedipe Catalunya.
 • Condición de asociado de pleno derecho de Aedipe.
 • Ser representado a través de la Asociación a la EAPM (European Association for People Management), a Fundipe (Fundación para el Desarrollo de la Función de Recursos Humanos) y a la CEDE (Confederación Española de Directivos y Ejecutivos).
 • Per tant, els principals beneficis de ser Empresa Associada es tradueixen en una major participació de professionals de l’empresa en les activitats que organitza l’Associació, un major aprofitament dels temes tractats al poder enviar al professional adient segons la temàtica, gaudir de visibilitat com a empresa en el nostre web, o participar en la planificació d’activitats de l’Associació.

  El nostre objectiu és poder comptar amb vosaltres d’una forma activa, perquè pugueu aprofitar-vos al màxim dels serveis que oferim, i perquè les vostres idees puguin impulsar noves accions de l’Associació en benefici de tots.

  Si esteu decidits a fer el pas i ser una de les nostres Empreses Associades podeu descarregar-vos els formularis per gestionar l’alta: un formulari amb les dades de l’empresa i un formulari de d’alta d’associat, amb el corresponent consentiment de tractament de dades, per cada professional designat i enviar-los al correu administracio@aedipecatalunya.com   

  Encantats de poder comptar amb vosaltres!