Sense cap mena de dubte, les empreses que estan organitzades en diferents departaments i en les que diferents professionals treballen dedicats a la direcció i gestió de persones, tenen en la vinculació a Aedipe Catalunya com a Empresa Associada la millor opció per poder aprofitar al màxim els avantatges de pertànyer a la nostra associació.

 

Com ja saps, som una associació privada i independent amb més de 50 anys d’història, treballem per mantenir-nos en permanent actualització per avançar-nos i donar resposta als canvis continuats que es produeixen en el nostre entorn.

Per col·laborar en la millora de l’exercici de la professió, prestem serveis de valor afegit als nostres associats, facilitem la creació d’una xarxa de professionals i difonem coneixement sobre les funcions de Recursos Humans i Direcció de Persones en les organitzacions.

Per això, des de l’Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans oferim als nostres associats actes presencials (jornades i seminaris formatius) en els quals compartir coneixements i fomentar la innovació i l’avenç en la professió, així com espais de networking on contactar i relacionar-nos amb professionals del sector.

Els nostres associats formen part d’una important xarxa de professionals especialitzats en la gestió i direcció de persones.

Les dues vies per formar-ne part son la vinculació com a associat particular o com a Empresa Associada. L’associat particular paga una quota anual de 175€, i per ser Empresa Associada, i obtenir molts més avantatges, la quota anual és de 600€ per a tres professionals de l’àrea de direcció de persones de l’empresa.

Quins són aquests avantatges?
Avantatges addicionals per a Empreses Associades:


– Designar fins a 3 professionals de l’empresa que gaudiran directament de tots els beneficis dels associats particulars.
– Designar professionals addicionals de l’empresa com a associats a preu reduït.
– Convidar fins a 5 professionals de l’empresa (segons aforament) a cadascuna de les jornades organitzades per l’Associació.
– Convidar fins a 8 professionals de l’empresa al Foro Aedipe Catalunya.
– Participació preferent en les jornades de petit format organitzades per aprofundir en una temàtica específica.
– Disposar de tantes places com associats designats es tenen per assistir a les jornades exclusives per a associats.
– Gaudir de tres places a preu d’associat per a professionals de l’empresa en els seminaris formatius que organitzem.
– Gaudir de condicions especials per a la inscripció de professionals addicionals als mateixos seminaris formatius.
– Accés a tots els avantatges i beneficis oferts pels nostres Patrocinadors.
– Beneficiar-se de visibilitat com a empresa associada al web d’Aedipe Catalunya.
– Condicions beneficioses en l’ús de la nostra sala de reunions per a trobades professionals que requereixin d’un entorn diferent al de l’empresa.
– Difusió i publicació gratuïta, a la nostra Borsa de Treball, d’ofertes laborals de l’àmbit dels recursos humans per a la pròpia empresa.
– Accés preferent per preparar articles o entrevistes per a la seva publicació a la revista Aedipe Catalunya.
– Assistir a la reunió anual de planificació d’activitats.

Avantatges particulars de cada associat designat d’una Empresa Associada
Principals avantatges de l’associat particular:


– Assistència garantida al Foro Aedipe Catalunya que organitzem anualment a Barcelona.
– Assistència gratuïta i preferent a totes les jornades organitzades per l’Associació.
– Accés gratuït i preferent als HR Experience.
– Assistència exclusiva a La Trobada Anual d’Associats.
– Condicions especials d’inscripció al Congreso Internacional Aedipe.
– Condicions especials d’accés a cursos i seminaris formatius organitzats per l’Associació.
– Accés en condicions exclusives als programes formatius de la Certificació HRCI.
– Accés a espais de networking organitzats per l’Associació.
– Accés als apartats i informacions específics de l’àrea privada del nostre web.
– Recepció d’ofertes laborals sectorials mitjançant newsletter o de l’àrea d’associats del web.
– Subscripció a les revistes Aedipe Catalunya, Dirigir Persones i Món Empresarial.
– Clipping de premsa (3 cops per setmana) sobre notícies del sector.
– Servei de Mentoring davant una nova incorporació laboral o pel disseny de la carrera professional.
– Servei gratuït d’outplacement. (consultar condicions).
– Possibilitat de que el pagament de les quotes vagi a càrrec particular o de l’empresa per a la que s’estigui treballant.
– Assistir amb dret a vot a les Assemblees ordinàries i extraordinàries que es convoquin.
– Condició d’associat de ple dret d’Aedipe.

Per tant, els principals beneficis de ser Empresa Associada es tradueixen en una major participació de professionals de l’empresa en les activitats que organitza l’Associació, un major aprofitament dels temes tractats al poder enviar al professional adient segons la temàtica, gaudir de visibilitat com a empresa en el nostre web, o participar en la planificació d’activitats de l’Associació.

El nostre objectiu és poder comptar amb vosaltres d’una forma activa, perquè pugueu aprofitar-vos al màxim dels serveis que oferim, i perquè les vostres idees puguin impulsar noves accions de l’Associació en benefici de tots.

Si esteu decidits a fer el pas i ser una de les nostres Empreses Associades podeu descarregar-vos els formularis per gestionar l’alta: un formulari amb les dades de l’empresa i un formulari de d’alta d’associat, amb el corresponent consentiment de tractament de dades, per cada professional designat i enviar-los al correu administracio@aedipecatalunya.com


     

Encantats de poder comptar amb vosaltres!

 

Empresas Asociadas Aedipe Catalunya
Banner Nos hacemos de Aedipe Catalunya
Informació Aedipe Catalunya