Més de 600 actuacions de la Generalitat contra l’assetjament sexual a la feina, durant el 2015

Inspecció de Treball de la Generalitat va tancar l’any 2015 amb 4 sancions a empreses per assetjament sexual i va remetre  267 requeriments per aquesta mena d’accions. Aquest és el balanç després de les 620 actuacions que va portar a terme.

Dolors Bassa, Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, va concretar quines havien estat les actuacions, en una resposta en seu parlamentària.

La inspecció, que pot actuar d’ofici, també intervé per combatre la discriminació i desigualtats estructurals de gènere en el mercat de treball, al costat de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball (DGRLQT) y el Consejo de Relaciones Laborales (CRL).

En primer lloc, s’intervé mitjançant una investigació que, en cas de confirmar l’existència d’infracció, pot derivar en l’exigència a les empreses que adoptin mesures que compleixin la normativa, o el pagament d’una sanció.

La capacitat d’intervenció per assetjament sexual i per assetjament per raó de sexe en entorns laborals compta amb un protocol per prevenir i abordar la problemàtica a les empreses.

En matèria d’igualtat entre homes i dones a la feina, la inspecció va realitzar un total de 901 actuacions, de les quals el 68,8% eren per assetjament sexual. També es van dur a terme 112 actuacions en matèria d’igualtat i obligacions de la llei d’igualtat que van acabar amb 9 propostes de sanció i 50 requeriments.

Durant el 2015, també es va actuar en temes de conciliació familiar y laboral. S’hi van fer fins a 80 actuacions i 5 requeriments. També, 58 inspeccions, amb 4 propostes de sanció i 10 requeriments.

Compartir a: