Sense cap mena de dubte, les empreses que estan organitzades en diferents departaments i en les que diferents professionals treballen dedicats a la direcció i gestió de persones, tenen en la vinculació a Aedipe Catalunya com a Empresa Associada la millor opció per poder aprofitar al màxim els avantatges de pertànyer a la nostra associació.

 

Com ja saps, som una associació privada i independent amb més de 50 anys d’història, treballem per mantenir-nos en permanent actualització per avançar-nos i donar resposta als canvis continuats que es produeixen en el nostre entorn.

Per col·laborar en la millora de l’exercici de la professió, prestem serveis de valor afegit als nostres associats, facilitem la creació d’una xarxa de professionals i difonem coneixement sobre les funcions de Recursos Humans i Direcció de Persones en les organitzacions.

Per això, des de l’Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans oferim als nostres associats actes presencials (jornades i seminaris formatius) en els quals compartir coneixements i fomentar la innovació i l’avenç en la professió, així com espais de networking on contactar i relacionar-nos amb professionals del sector.

Els nostres associats formen part d’una important xarxa de professionals especialitzats en la gestió i direcció de persones.

Les dues vies per formar-ne part son la vinculació com a associat particular o com a Empresa Associada. L’associat particular paga una quota anual de 175€, i per ser Empresa Associada, i obtenir molts més avantatges, la quota anual és de 600€ per a qualsevol professional que formi part de la direcció de persones de l’empresa.

  

 

Quins són aquests avantatges?
Avantatges addicionals per a Empreses Associades:


 • 3 professionals de l’empresa són designats com a associats i gaudeixen directament de tots els beneficis d’aquests.
 • Preus reduïts per a altres professionals de l’empresa que aquesta vulgui designar com a associats.
 • Una invitació d’accés exclusiu per a cada acte reservat i de petit format organitzat per Aedipe Catalunya: Observatori de Recursos Humans, esmorzars de treball, etc.
 • Assistència gratuïta i preferent de qualsevol professional de RH de l’empresa a les jornades organitzades per Aedipe Catalunya (prèvia inscripció amb aforament disponible).
 • Assistència gratuïta i preferent de qualsevol professional de RH de l’empresa al Foro Aedipe Catalunya (prèvia inscripció amb aforament disponible).
 • Descompte d’associat i inscripció preferents per a qualsevol professional de l’empresa en els esdeveniments de pagament d’Aedipe i d’Aedipe Catalunya: Congreso Aedipe, seminaris Aedipe Catalunya, etc.
 • Visibilitat com a empresa associada al web d’Aedipe Catalunya.
 • Descomptes en el lloguer de la sala de reunions del centre de negocis on té la seu Aedipe Catalunya.
 • Publicació gratuïta d’ofertes laborals per cobrir vacants a la DRH de l’empresa.
 • Prioritat en la publicació d’articles o entrevistes al web d’Aedipe Catalunya i/o a la revista d’Aedipe.
 • Avantatges particulars de cada associat designat d’una Empresa Associada
  Principals avantatges de l’associat particular:


 • Assistència garantida al Foro Aedipe Catalunya que organitzem anualment a Barcelona.
 • Assistència gratuïta i preferent a totes les jornades que organitzem.
 • Accés gratuït i preferent als HR Experience.
 • Assistència exclusiva a La Trobada Anual d’Associats.
 • Condicions exclusives d’inscripció al Congreso Internacional Aedipe.
 • Condicions exclusives d’inscripció a cursos i seminaris formatius que organitzem.
 • Condicions especials d’accés a determinats congressos, jornades i formacions organitzats per entitats col·laboradores.
 • Possibilitat de participar, en les diferents fases, en estudis sectorials.
 • Accés a espais de networking que organitzem.
 • Possibilitat de proposar l’empresa pròpia com a amfitriona d’un HR Experience.
 • Accés als apartats i informacions específics de l’àrea privada del nostre web.
 • Recepció prioritària d’ofertes laborals de Recursos Humans.
 • Subscripció gratuïta a la Revista Dirigir Personas.
 • Recepció del butlletí mensual Et Posem al Dia.
 • Recepció anual d’un llibre de RH en format digital.
 • Recepció del butlletí Informar Personas.
 • Clipping de premsa (3 cops per setmana) sobre notícies de Recursos Humans.
 • Accés als serveis d’Aedipe a través de la seva aplicació mòbil.
 • Beneficiar-se de les ofertes i descomptes del Club Aedipe.
 • Servei de Mentoring davant una nova incorporació laboral.
 • Servei de Mentoring pel disseny de la carrera professional.
 • Servei gratuït d’outplacement (consultar condicions).
 • Possibilitat de què el pagament de les quotes vagi a càrrec particular o de l’empresa per a la que s’estigui treballant.
 • Assistir amb dret a vot a les Assemblees ordinàries i extraordinàries que es convoquin.
 • Possibilitat de participar activament a les comissions de feina creades dins Aedipe Catalunya.
 • Condició d’associat de ple dret d’Aedipe.
 • Ser representat a través de l’Associació a l’EAPM (European Association for People Management). a Fundipe (Fundació pel Desenvolupament de la Funció de Recursos Humans) i a la CEDE (Confederació Espanyola de Directius i Executius).
 • Per tant, els principals beneficis de ser Empresa Associada es tradueixen en una major participació de professionals de l’empresa en les activitats que organitza l’Associació, un major aprofitament dels temes tractats al poder enviar al professional adient segons la temàtica, gaudir de visibilitat com a empresa en el nostre web, o participar en la planificació d’activitats de l’Associació.

  El nostre objectiu és poder comptar amb vosaltres d’una forma activa, perquè pugueu aprofitar-vos al màxim dels serveis que oferim, i perquè les vostres idees puguin impulsar noves accions de l’Associació en benefici de tots.

  Si esteu decidits a fer el pas i ser una de les nostres Empreses Associades podeu descarregar-vos els formularis per gestionar l’alta: un formulari amb les dades de l’empresa i un formulari de d’alta d’associat, amb el corresponent consentiment de tractament de dades, per cada professional designat i enviar-los al correu administracio@aedipecatalunya.com   

  Encantats de poder comptar amb vosaltres!