La mediació per a fomentar la qualitat de les relacions laborals

La mediació per a fomentar la qualitat de les relacions laborals

 

El món del treball tampoc no pot eludir el conflicte i, en conseqüència, la imperiosa necessitat d’arribar a un pacte. Tots tenim clar que la manca d’entesa sovint ens condueix a la judicatura, però també hem de saber que hi ha alternatives prèvies que convé esgotar necessàriament. Una d’elles és la mediació laboral.

Signa: Enric Vinaixa, Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 

El conflicte és consubstancial amb les relacions humanes en totes aquelles esferes de la nostra quotidianitat i gosaria afirmar que també ho és la necessitat de trobar solucions. En concret, en el món del treball el pacte és una de les palanques que han propiciat la millora de les condicions i de les relacions laborals. La mateixa normativa laboral és la principal generadora de la necessitat d’entesa, doncs atorga una especial autonomia a l’àmbit de la negociació col·lectiva i la promoció de la negociació en òrgans previs mitjançant sistemes extrajudicials.

Abans d’arribar a judici

Tots tenim clar que la manca d’entesa en qualsevol conflicte va lligada a la necessitat de posar-ho en mans de la judicatura. Malgrat això, hi ha alternatives prèvies que convé esgotar, com per exemple la mediació laboral, un mecanisme extrajudicial que les empreses i els treballadors tenen al seu abast per aconseguir, a través del diàleg entre les parts i davant la intervenció d’un tercer anomenat mediador, que s’arribi a un acord. Ens referim a una tècnica que ha esdevingut en reiterades ocasions una solució especialment exitosa, així com un dels principals recursos que l’administració ofereix a l’hora de resoldre els conflictes. En aquest sentit, recomano especialment el Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya, que detalla amb precisió totes les alternatives amb un nivell d’aprofundiment informatiu molt ric.

D’altra banda, és important assenyalar que la mediació és un mecanisme ràpid, neutral i pacificador, que permet estalviar costos econòmics respecte a la judicialització del conflicte. Ara bé, cal tenir present l’actuació del principi de voluntarietat de les parts quan es sotmeten al procés i el dret a retirar-se en qualsevol moment.

Infogràfic

Grans òrgans catalans de la mediació

Per tal de poder dur a terme un procés de mediació efectiu, no hem de passar per alt els diferents òrgans que actuen a Catalunya. Permeteu-me, a mode de resum, diferenciar els dos grans blocs de la mediació al nostre territori: el que depèn de les competències laborals i del desplegament de polítiques laborals de la Generalitat de Catalunya, i el que correspon als òrgans autònoms i que és fruit de la negociació col·lectiva.

L’origen del primer bloc rau en les fonts normatives establertes davant de conflictes col·lectius derivats de vagues, negociacions de convenis col·lectius i expedients de regulació. En aquests casos, la Inspecció de Treball de Catalunya, així com l’autoritat laboral –representada en primera instància pels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i en segona instància i/o davant de conflictes interprovincials o que afectin a serveis essencials per a la ciutadania, per la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies– actuen com a mediadors. Cal recordar també el procediment previ a la demanda judicial: procurar la resolució del conflicte davant del Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació que es disposa en els Serveis Territorials esmentats amb anterioritat.

Quant al segon bloc, hem de posar en relleu el que es desprèn de l’Acord Interprofessional de Catalunya*, que actua com a marc referent conjuntament amb totes les comissions paritàries dels convenis col·lectius d’àmbit sectorial i d’empresa. El Tribunal Laboral de Catalunya també mereix una menció especial. I és que és l’organisme autònom extrajudicial on, de forma concertada amb els agents socials i el patrocini del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es duen a terme conciliacions, mediacions i arbitratges per a la resolució de conflictes individuals o col·lectius del sector públic i del privat (en excepció de la funció pública), així com de treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE).

Infogràfic

Tothom hi surt guanyant

Des del convenciment que la mediació en el món de les relacions laborals és el mecanisme a incloure en qualsevol política interna de Recursos Humans, m’agradaria concloure amb algunes de les seves fortaleses. Per començar, la seva voluntarietat ja indica l’inici del camí cap a l’acord per molt enrocats que estiguin els posicionaments. La confiança que es deposita en la persona mediadora o la flexibilitat del procediment també són dues característiques a emfatitzar. I, per últim, assenyalar que l’acord resultant de la mediació té prou eficàcia jurídica com per exigir el seu acompliment a les parts signants.

Publicat al número 40 de la revista Aedipe Catalunya.

 

Compartir a:
FacebookTwitterLinkedInGoogle GmailOutlook.comGoogle+MeneamePrintFriendly

Deixar comentari

*

Empresas Asociadas Aedipe Catalunya
Banner Nos hacemos de Aedipe Catalunya
Informació Aedipe Catalunya